A 2023. december és 2024. február közötti három hónapban a foglalkoztatottak száma (15-74 éves korosztály) 4 millió 721 ezer fő volt, 31 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A külföldi telephelyen dolgozók száma 100 ezer fő felett stabilizálódott 2023-ban, december-február között 106,5 ezer fő volt, 5 ezerrel több, mint egy éve, a közfoglalkoztatottak száma egy év alatt 4 ezerrel, 64,6 ezerre mérséklődött. A foglalkoztatási ráta, az uniós módszertanban kiemelten figyelt 15-64 éves korosztályban 74,6%-on maradt december-február között. Egy éve 74,3%-on, a megelőző három hónapban is 74,6%-on állt a mutató.

A munkanélküliek száma 232 ezer fő volt a vizsgált három hónap átlagában, egy év alatt 33 ezer fős a növekmény, míg a megelőző három hónaphoz képest 6 ezer felett bővült a számuk. A nemzetközi módszertan szerint számított munkanélküliségi ráta december-február között 4,7%-ot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 4,1%-kal, a megelőző három hónaphoz képest is 0,1 százalékponttal magasabb értéket közöltek.

Az NFSZ nyilvántartásában 235,4 ezer regisztrált álláskereső szerepelt februárban, 10 ezerrel kevesebb, mint egy éve. Az álláskeresők száma egy év alatt 4%-kal csökkent, egy hónap alatt pedig 1,1%-kal bővült. Az üres álláshelyek száma (negyedéves adatközlések) 2023. IV. negyedév végén 74 450 volt, közel 8,5 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban, és a tavalyi harmadik negyedévhez képest is 4,1 ezer feletti volt a mérséklődés.

Kilátások

A munkaerőpiac feszessége enyhülni látszik valamelyest. A foglalkoztatottság tavaly szeptemberben érte el csúcsát, majd fokozatos, kisebb mérséklődését láthattuk, a legutóbbi adatok azonban már a foglalkoztatottság ismételt emelkedését mutatják. A munkanélküliségi ráta 2020 nyár elején volt utoljára ilyen magas szinten. A havi adatokból látható, hogy a tavalyi év végén 4% körül mozgott a ráta, majd a 2024. januári 0,3 százalékpontos növekmény után februárban is tovább emelkedett a munkanélküliségi ráta.

A munkanélküliek számának növekedése mögött egyfelől az inaktivitásból a munkaerőpiacra visszatérők számának növekedése áll (a munkát keresők között még nem mindenki tudott elhelyezkedni), ugyanakkor az adatok jelzik a konjunktúra lassulását is, ahogyan az üres álláshelyek számának fokozatos csökkenése is ebbe az irányba mutat, de a 70 ezres szám még relatíve mindig magasnak számít. Érdemes megjegyezni, hogy a munkaerőpiacok reakcióideje kifejezetten lassú, a célzott változások akár 12 hónapos késéssel jelenhetnek meg a munkaerő iránti keresletben.

Az elmúlt időszakban ugyan a vállalatok igyekeztek a jól bevált munkaerőt megtartani, azonban kivárás jellemezheti még a következő hónapokat. A következő hónapokban is teljes foglalkoztatottság közelében lehet a munkaerőpiac, a munkanélküliség lassan térhet vissza a 4%-os szint felé, nem számolunk tartósan 4,5% feletti rátákkal, a gazdaság várható, de későbbi élénkülése mellett.

A munkaerőpiac mennyiségi bővülésének határaihoz érve a vállalatok erőteljesebben fordulhatnak a hatékonyság és a termelékenység növelésének irányába, illetve valósíthatnak meg olyan, elsősorban tőkeintenzív beruházásokat, amit eddig a kellő számban rendelkezésre álló munkaerő miatt nem valósítottak meg vagy nem térült volna meg, ami továbbra is pozitív fejlemény a teljes nemzetgazdaság szempontjából.

A szövegben felhasznált képek forrása: KSH, Bloomberg, MBH előrejelzés

img

3,6%-ra csökkent az infláció márciusban

A várakozásunknál minimálisan kedvezőbben alakulva 3,6%-ra mérséklődött az infláció éves üteme márciusban. Ennél alacsonyabb inflációs rátát 2021. februárban közöltek legutóbb. Az előző hónaphoz képesti változás +0,8%-os volt, ami visszafogottabb év eleji átárazási dinamikát tükröz, mint amit az elmúlt két évben…