A monitorblog.hu honlapot annak tulajdonosa, az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) adatkezelő (Bank vagy Adatkezelő) és a Goodwill Communications Kft. (1026 Budapest, Házmán utca 11.), mint a honlap üzemeltetője (Üzemeltető vagy Adatfeldolgozó) állította össze. A honlap látogatójának az információs tartalmak (pl. gazdasági és pénzpiaci elemzések, részvénypiaci elemzések, ágazati elemzések, a témában közzétett cikkek, tájékoztatók és ezek keresése) ingyenes hozzáférésén túl lehetősége van hírlevél küldési szolgáltatásra is feliratkozni, melyhez személyes adatok megadása szükséges. Az adatok megadása önkéntes, de a kért adatok szükségesek lehetnek ahhoz, hogy a honlap üzemeltetője az információs tartalmak és a hírlevél küldési szolgáltatáshoz kapcsolódó – akár hirdetéseket és reklámokat (DM) is magában foglaló – tartalmakat személyes kapcsolatfelvétel során megküldhesse. A honlap személyes adatokat nem tárol, a hírlevélre történő regisztráció során (ideértve a nyilvántartást, helyesbítést vagy törlést is) az üzemeltető által működtetett külső szolgáltatás kerül felhasználásra. A honlap látogatói böngészési adatai statisztikai célból, anonim módon felhasználásra kerülhetnek.

A honlap szolgáltatásai:

Blog
Elemzések
Szakértői megjelenések

Hírlevélküldés

 1. Az adatkezelés célja:
  A fent leírtak szerint a honlap ingyenes tartalmához történő hozzáférés és a honlap tematikájához kapcsolódó, rendszeres hírlevél küldése regisztrált felhasználók számára. A hírlevelek reklám- vagy közvetlen üzleti célú megkeresésnek (hírek, üzleti ajánlatok küldése, pénzügyi igények felmérése, keresztértékesítési lehetőségek feltérképezése) minősülő tartalmat is hordozhatnak.
 2. Az adatkezelés jogalapja:
  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR). 6.cikk (1) bek. a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
 1. A kezelt adatok köre:
  Vezeték- és keresztnév, valamint e-mail cím.
 2. Az adatkezelés időtartama:
  A hírlevelek küldése céljából megadott személyes adatokat az adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legfeljebb 3 évig kezeli.
 3. Az adatkezelés helye:
  A honlap személyes adatokat nem tárol, a regisztráció során megadott adatokat az üzemeltető dolgozza fel elektronikus alapon. Az adatok megőrzésének helye a közreműködő által biztosított szervereken történik harmadik országnak nem minősülő helyen: USA, Németország, Románia, Görögország. Az adatok tárolása felhőalapú szolgáltatás keretében valósul meg.
 4. A Bank által igénybe vett adatfeldolgozó:
  Goodwill Communications Kft.
  Adószám: 13125653-2-41,
  Székhely: 1026 Budapest, Házmán utca 11.
  Adatvédelmi kérdésekben kapcsolat: mbh@gwc.hu
  Feladata: a www.monitorblog.hu honlap üzemeltetése, tartalomszolgáltatás, hosting, regisztrációs feladatok koordinálása
 5. Az érintett jogai és a jogorvoslati lehetőségek:
  Az MBH Bank marketing célú adatkezeléseiről, illetve az Önt a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) 15-22., illetve 77-79. cikkei szerint megillető jogokról és jogorvoslati lehetőségekről további részletes tájékoztatást a https://www.mbhbank.hu/adatvedelem weboldalon elérhető Marketing adatkezelésekre, valamint a Süti (cookie) tájékoztatóra vonatkozó tájékoztatókban olvashat, illetve a 06 06 80 350 350-os zöld számon is kérhet felvilágosítást.

  Amennyiben a regisztrációját meg kívánja szüntetni vagy nem szeretne hírlevelet, reklámcélú üzeneteket kapni az MBH Banktól, megadott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a hírlevelek láblécében található leiratkozás gombra kattintva vagy emailben a monitor@monitorblog.hu címre írva.