A https://monitorblog.hu/ szerveren elérhető Internet szolgáltatás igénybevételével vagy bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi feltételeket elfogadja. Ha e feltételekkel nem ért egyet, kérjük, ne nyissa meg weboldalainkat.

Az Internet biztonsága – Felelősség

Az MBH Bank Nyrt. (a továbbiakban: MBH Nyrt.) által üzemeltetett Monitor blog weboldalait Ön kizárólag saját felelősségére használhatja. Az interneten továbbított üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, tartalma módosulhat, vagy elveszhet. Az MBH Nyrt. nem felel azon költségekért, károkért, veszteségekért, amelyek a weboldalak bármelyikének használatával összefüggésben keletkeznek, ideértve a használatra képtelen állapotot, az üzemzavart, az illetéktelen megváltoztatást, az információ elveszését, módosulását, az információtovábbítás esetleges késedelmét, vonal- vagy rendszerhibát is.

Az MBH Nyrt. által üzemeltetett Monitor blog weboldalain elhelyezett adatok, információk kizárólag tájékoztató jellegűek, pontosságukért, teljességükért az MBH Nyrt. nem vállal felelősséget. A változtatás jogát az MBH Nyrt. fenntartja.

Elemzések

A Monitor blog weboldalain található elemzésekben közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, azok a szerzők saját véleményét tükrözik, mely újabb információk megjelenése esetén változhat.

Az elemzések nem minősülnek befektetésre való ösztönzésnek, befektetési tanácsadásnak, értékpapír jegyzésére, vételére, eladására vonatkozó felhívásnak, ajánlatnak. Az elemzésekben szereplő információk hitelesnek, illetve megbízhatónak tartott adatokon alapulnak, de azok valódiságáért, valamint az azok alapján készített előrejelzésekért, illetve bármely, ezen információkra alapozott üzleti döntésért a MBH Bank Nyrt. semmilyen felelősséget nem vállal. Az elemzésekben foglaltak alapján hozott konkrét üzleti, befektetési döntések kockázatát kizárólag a befektető viseli, a befektető által hozott döntés következményeiért az MBH Bank Nyrt.-t nem terheli felelősség.

Szerzői jog

A Monitor blog weboldalain elhelyezett minden szöveg, ábra, letölthető dokumentum, információ, egyéb tartalom, ideértve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, amelyeket kizárólag az MBH Nyrt. előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni, a személyes használatot meghaladó mértékben vagy célból.