Vegyesen teljesített a logisztikai ágazat a tavalyi év végén: míg az ipar és a hazai kereskedelem gyenge teljesítménye alacsony keresletet támasztott az áruszállításnak, a postai és futárpostai tevékenység forgalma közben dinamikusan emelkedett – derül ki az MBH Bank Elemzési Centrumának legfrissebb ágazati kitekintőjéből.

Összefoglaló:

 • 2023 utolsó negyedévében vegyesen teljesítettek a logisztika iparág alágazatai (áruszállítás, postai és futárpostai tevékenység, raktározás).
 • A hazai és a német ipar, valamint a hazai kereskedelem gyenge teljesítménye alacsony keresletet támasztott az áruszállításnak. Emiatt, valamint a kapacitásfeleslegük miatt a közúti fuvarozók nem tudták kellő mértékben díjaikat emelni. Rövidtávon továbbra is alacsony rendelésállománnyal érdemes tervezni. Középtávon azonban az európai kamatcsökkentésekkel ismét konjunktúrát várunk, az aktivitás növelése pedig az áruszállítás iránti keresletet is növelni fogja.
 • A postai és futárpostai tevékenység alágazatban dinamikus növekedés figyelhető meg a csomagok számában és tömegében egyaránt. Ennek egyik legfőbb oka az ázsiai online piacterek és webáruházak hazai térnyerése. Az őket érintő szabályozói korlátozások hiányában, valamint a rendeléseknél megfigyelhető elaprózódás miatt további növekedést várunk a csomagszámban.
 • Tavaly év végére az ipari-logisztikai ingatlanok összterülete elérte az 5 millió m2-t. A raktározás alágazatban jelentős bővülés történt kínálati oldalon, amit a keresleti oldal még nem tudott lekövetni, emiatt magasabb üresedési rátát látunk. A hazánkban zajló ipari beruházások (pl. elektronikai, járműipari) jelentős áruforgalmat fognak generálni, így rövid- és középtávon növekedést várunk az ipari csarnokok iránti bérlői keresletben; míg a klasszikus logisztikai igények stagnálnak.

A logisztika meghatározó folyamatai:

Áruszállítás

 • 2023 Q4-ben éves szinten 0,2%-kal csökkent a szállított áruk tömege, és 7,0%-kal az árutonna-kilométer. A nemzetközi szállítás árutonna-kilométerben mért teljesítménye 13,8%-kal csökkent.
 • Továbbra is alacsony a kereslet, melyhez nagyban hozzájárul a kiskereskedelem és az ipar, mint két nagy megrendelőbázis gyenge teljesítménye. Hazánk esetében kimondottan aggasztó a német ipari termelés fél éve tartó esése, ami a nemzetközi szállítás teljesítményének csökkenésében mutatkozik meg.
 • A negyedik negyedévben nemzetközi szinten 9,4% ill. belföldön 8,2% volt a költségnövekedés a közúti fuvarozásban (y/y). Vagyis ekkora díjnövekedés kompenzálta volna a szereplőket a növekvő kiadásaikért, de a Digilog mérése szerint a díjak 2,7%-kal (nemzetközi) illetve 3,7%-kal (belföldi) csökkentek Q4-ben éves alapon. Így egyértelmű, hogy a közúti fuvarozás jövedelmezősége tovább romlott, ez tavaly minden negyedévre igaz volt. Idén a fuvarozók helyzetét javíthatja a gazdasági konjunktúra beindulása, ami lehetőséget ad díjaik emelésére.

Postai, futárpostai tevékenység

 • A Budapesti Liszt Ferenc Repülőtérre érkező áruk és postai küldemények tömege 55,3%-kal növekedett éves szinten 2023 Q4-ben. A légi szállítás növekedéséhez hozzájárul, hogy a hazánkban egyre nagyobb vásárlóbázissal rendelkező kínai webáruházak (Shein, Temu) jelentős mértékben használják ezt a szállítási módot. Az idén februárban történt új raktárterület átadása (irodákkal és üzemi infrastruktúrával) 40%-kal növeli a légiáru kezelő komplexum kapacitását. A repülőtér becslése szerint 2040-re a légiáru-központ várhatóan 40 milliárd forinttal járul majd hozzá az ország GDP-jéhez.
 • 2023 Q4-ben 22-27%-os emelkedés figyelhető meg a postai és futárpostai csomagok számában az előző negyedévhez képest. Itt is elmondható, hogy a dinamikus növekedésben szerepet játszik az olyan ázsiai webáruházak és online piacterek hazai térnyerése, mint pl. a Temu. A vásárlók oldalán megfigyelhető az a tendencia, hogy gyakrabban rendelnek, de kisebb csomagokat, ami a csomagszállításnak egyértelműen kedvező.

Raktározás

 • 2023 Q4-ben a teljes országos modern ipari-logisztikai állomány 5 091 ezer m2-t tett ki. Ebből: Főváros és környékén: 3 487,8 ezer m2;Regionális: 1 602,8 m2. A teljes bérlői kereslet a főváros és környékén 41%-ot növekedett éves alapon, így 313,8 ezer m2-rel mindenkori rekordon áll.
 • Az üresedési ráta Budapesten 8,6%-on állt, ami 470 bp-tal magasabb, mint egy évvel korábban. A regionális kihasználatlanság 5,7%-os, míg országos szinten 7,7%.

Rövidtávú kilátások:

Áruszállítás

 • Az elmúlt időszakban a legnagyobb költségnövekedést az autópályadíj és a használatarányos útdíj emelése okozta, utóbbi mértéke hazánkban 50-60%, Németországban 80-85% körüli. Az összes költségelem alakulását a DigiLog becslése szerint idén 16-21%-os fuvardíj emelést indukál. Kapacitásfelesleggel működve ez nehezen lesz érvényesíthető, az elhúzódó veszteséges működés pedig a csődök számának növekedéséhez vezet. Az MLSZKSZ ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a kapacitások túlzott leépítése (humánerő, technika, fuvareszköz) hátrányt jelent egy gazdasági fellendülés során.
 • Bár a hazai kiskereskedelemi forgalomban bővülés várható az év során (MBH várakozás +5,1% 2024-ben; 2024. januári előrejelzés), a hazai és német ipar jelenleg visszafogott teljesítménye miatt továbbra is alacsony rendelésállománnyal érdemes tervezni a szállítmányozásban. Középtávon a német gazdaság helyreállásával az áruszállítási igény élénkülését várjuk.
 • Tavaly hazánkban és Európában is csökkent a vasút teljesítménye, de több tendencia alapján is a vasúti szállítás térnyerését várjuk közép- és hosszútávon. Ugyanakkor több hazai ágazati szereplő is arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar vasúthálózat jelenlegi állapota nem alkalmas a növekvő igények kiszolgálására (sebességkorlátozások, lassú határátlépés, zavarérzékeny vonalak).
 • Az infrastruktúra állapota mellett további veszélyt jelent a hazai vasúti szállítás versenyképességére, hogy hazánk egyre nagyobb mértékben elkerülhető, mert a potenciális kerülő útirányokon jelentős infrastruktúra-fejlesztések, egyre kedvezőbb eljutási idők és üzletpolitikai kedvezmények teszik vonzóbbá a környező országokban a vasúton való árutovábbítást.

Raktározás

 • Az ipari-logisztikai ingatlanok piacán keresleti oldalról megnőtt a gyártó cégek száma, a klasszikus logisztikai igények stagnálnak. A bérbeadók az egyre gyakoribb tenderspecifikus megkeresésekre reagálva elkezdték a korábbi minimum 5 éves elköteleződés helyett rövidebb távra is bérbe adni a területeket.

Szabályozói változások:

 • Március 28-től minden hazai webáruháznak kötelező feltüntetnie az MPL-t, mint szállítási lehetőséget, emiatt a Magyar Posta által kezelt csomagok számának emelkedését várjuk.

Készítette: Báthori Bence


JOGI NYILATKOZAT

 1. Jelen kiadványt az MBH Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u.38.; cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-040952; tev. eng. sz.: III/41.005-3/2001.; a Budapesti Értéktőzsde tagja; felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina körút. 55. sz.; továbbiakban: a Bank) készítette.
 2. Jelen kiadvány a 2014/65/EU irányelv, és a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete alkalmazásában marketingközleménynek minősül. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen kiadvány nem minősül a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete szerint a befektetéssel kapcsolatos kutatás követelményeinek megfelelő befektetési elemzésnek. A jelen dokumentumban közölt megállapítások nem objektív és nem független magyarázatot tartalmaznak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen marketingközleménynek minősülő dokumentum nem a befektetéssel kapcsolatos kutatás függetlenségének előmozdítását célzó jogi követelményeknek megfelelően készült és nem érinti a befektetéssel kapcsolatos kutatás terjesztését, közzétételét megelőző kereskedésre vonatkozó tilalom. A kiadványban foglalt adatok tájékoztató jellegűek, és a jelen tájékoztatás nem teljes körű.
 3. A jelen kiadványban szereplő információk nem minősülnek vételi vagy eladási ajánlatnak, sem befektetési tanácsadásnak, sem befektetésre, jegyzésre, szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésnek, felhívásnak, ajánlattételnek, továbbá nem minősül adótanácsadásnak. A tájékoztatás nem teljes körű, a kiadványban foglalt adatok tájékoztató jellegűek. A kiadvány nem minősül befektetési tanácsadásnak, abban az esetben sem, ha a dokumentum bármely része egyes pénzügyi eszköz vonatkozásában annak lehetséges árfolyam-, hozam-alakulásával kapcsolatos ismertetést tartalmaz. Jelen dokumentum nem veszi figyelembe az egyes befektetők egyedi igényeit, körülményeit és céljait, így személyre szóló ajánlás hiányában nem minősül befektetési tanácsadásnak.
  A Bank kizárja a felelősségét a kiadványban foglaltak esetleges befektetési döntésként való felhasználásáért, a konkrét egyedi befektetési döntésekért, az ebből eredő következményekért, így nem vállal felelősséget a befektető ezen kiadványban foglaltak alapján hozott döntései következtében, vagy őt azzal bármilyen egyéb összefüggésben érő esetleges károkért, veszteségekért.
 4. A kiadványban szereplő információk hitelesnek tartott forrásokon alapulnak, azonban az információk valódiságáról, pontosságáról, helytállóságáról és teljességéről a Bank biztosítékot nem kapott, ezért a dokumentumban leírtak teljességével és pontosságával kapcsolatban sem a dokumentum készítői, sem a Bank felelősséget nem vállalnak. A kiadványban megjelölt tartalmak és vélemények a kiadványt készítő szakembereknek, a kiadvány elkészítésének időpontjában fennálló piaci körülmények alapján kialakított, megítélését tükrözik, amelyek újabb információk, a piaci viszonyok, gazdasági körülmények változása esetén külön értesítés és figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. A Bank fenntartja a jogot, hogy a jövőben előzetes értesítés nélkül módosítsa a jelen dokumentumban foglalt megállapításokat.
 5. Az árfolyamok, hozamok, egyéb adatok múltbeli alakulásából nem lehetséges a jövőbeni árfolyamokra, hozamra, illetőleg teljesítményre vonatkozó egyértelmű és megbízható következtetéseket levonni. A befektetőknek önállóan (vagy független szakértő igénybevételével) kell felmérniük és megérteniük az egyes pénzügyi eszközök és befektetési szolgáltatások lényegét, valamint kockázatait. Javasoljuk, hogy a befektetők a befektetésre vonatkozó döntés meghozatala előtt az adott pénzügyi eszközre és a befektetési szolgáltatásra vonatkozó üzletszabályzatot, tájékoztatót, egyéb szerződéses feltételeket, hirdetményeket, kondíciós listát figyelmesen olvassák el, mert csak ezen dokumentumok és információk ismeretében dönthető el, hogy a befektetés összhangban áll-e a befektető kockázattűrő képességével és befektetési céljaival, továbbá körültekintően mérlegelje befektetése tárgyát, kockázatait, a díjakat, költségeket és a befektetésekből származó esetleges veszteségeket, károkat! Javasoljuk továbbá, hogy tájékozódjon a termékkel, befektetéssel kapcsolatos adójogi és egyéb jogszabályokról, valamint a befektetésre vonatkozó döntésének meghozatalát megelőzően forduljon munkatársainkhoz, vagy keresse fel banki tanácsadóját!
  További tájékoztatás elérhető a Bank fiókjaiban, valamint az mbhbank.hu honlapon.
 6. A Bank jogosult a kiadványban szereplő eszközök vonatkozásában árjegyzési, egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtani.
  A Bank továbbra is jogosult jóhiszeműen és a piacképzés szokásos módja szerint a jelen dokumentumban szereplő pénzügyi eszközök vonatkozásában kereskedésre, ügyletkötésekre vagy kereskedésre árjegyzőként az árjegyzés szokásos menete szerint, valamint egyéb befektetési tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást, illetve egyéb pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtani a kibocsátónak és egyéb személyeknek.
 7. A Bank rendelkezik a befektetési szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatosan potenciálisan felmerülő összeférhetetlenségi helyzetek leírására, illetve az ilyen helyzetek kezelésére vonatkozó Összeférhetetlenségi Politikával, illetve a bank-és értékpapírtitoknak minősülő adatok kezelésére és átadására vonatkozó belső szabályzattal.
 8. Jelen kiadvány a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti védelem alatt áll, ezért kizárólag a Bank előzetes írásbeli engedélyével lehet azt többszörözni, terjeszteni, egyéb módon nyilvánosságra hozni, valamint felhasználni. A Bank valamennyi szerzői jogon alapuló jogát fenntartja.
 9. Ezt az üzenetet azért kapta, mert korábban feliratkozott hírlevelünkre vagy hozzájárult ahhoz, hogy Önt a Bank marketingcélú üzenetekkel megkeresse. Amennyiben a továbbiakban nem kíván tájékoztatást kapni az MBH Banktól, megadott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja. A vonatkozó adatkezelésekről, illetve az Önt megillető jogokról, azok gyakorlásának módjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről további tájékoztatást az mbhbank.hu honlapon található adatvédelmi irányelvekben, illetve az Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a 06 80 333 660-as zöld számon kaphat. Amennyiben nem kíván a továbbiakban híreket, üzleti ajánlatokat kapni, hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja a telebankar@mbhbank.hu e-mail címen, illetőleg a 06 80 333 660-as zöld számon. Hozzájárulását visszavonhatja postai úton is az MBH Bank Nyrt., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 16-18. címére küldött nyilatkozatával, amelyen kérjük, hogy jól olvashatóan tüntesse föl nevét, lakcímét és azt, hogy a közvetlen üzletszerzési célú (direkt marketing) megkeresések tiltását kéri.
  Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás és az adatkezelési irányelvek elérhető a bankfiókokban és az mbhbank.hu honlapon.
 10. A jelen kiadvány a kiadása időpontjában érvényes.
  A kiadvány elkészítésének időpontja: 2024. 04. 02.

img

3,6%-ra csökkent az infláció márciusban

A várakozásunknál minimálisan kedvezőbben alakulva 3,6%-ra mérséklődött az infláció éves üteme márciusban. Ennél alacsonyabb inflációs rátát 2021. februárban közöltek legutóbb. Az előző hónaphoz képesti változás +0,8%-os volt, ami visszafogottabb év eleji átárazási dinamikát tükröz, mint amit az elmúlt két évben…